Ynergy Logo

Subsidie op warmtepompen voor woningen

Subsidie op warmtepompen voor woningen

Thema is bijgewerkt op

Vandaag is in de Staatscourant een nieuwe regeling gepubliceerd voor subsidie op warmtepompen per 1 januari 2016. Voor bodem gekoppelde warmtepompen met energielabel van tenminste A++ is er minimaal 2.800 euro subsidie onder voorwaarden te verkrijgen.
De nieuwe subsidieregeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is voor kleinschalige installaties voor de productie van hernieuwbare energie. De regeling geldt voor een periode van 5 jaar en in 2016 is 70 miljoen euro beschikbaar. De regeling geldt ook voor huishoudens die een warmtepomp laten installeren. Een warmtepomp die wordt geïnstalleerd om de EPC=0,4 te behalen is uitgesloten van subsidie.
Binnenkort vindt u op deze website meer informatie over de ISDE regeling.

In 2010 is eerder subsidie op warmtepompen verstrekt. In de zomer van 2011 is definitief besloten door de minister van Economische zaken dat de subsidieregeling Duurzame Warmte stopt. Hieronder leest u wat de subsidieregeling voor warmtepompen in bestaande woningen inhield.

Subsidie 2010 - 2011

Voor bestaande woningen bestaat er de subsidieregeling Duurzame Warmte. U kunt subsidie aanvragen voor investeringen in zonneboilers, warmtepompen en micro-WKK in bestaande woningen.
Het ministerie van Economische Zaken wil met de regeling stimuleren dat in 2011 in ongeveer 70.000 bestaande woningen zonneboilers, warmtepompen en micro warmtekrachtketels worden geïnstalleerd. Hiervoor is 66 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de komende vier jaar. Het eerste jaar is er 20 miljoen euro beschikbaar.

De subsidie is voor eigenaren van bestaande woningen. Dat kunnen particulieren zijn, maar ook woningbouwcorporaties, verenigingen van eigenaren en andere beheerders van woonruimte. Bestaande bouw wordt in deze subsidie gedefinieerd als woningen die zijn opgeleverd of bewoond voor 1 januari 2008.

Welke warmtepomp­apparaten?

Welke apparaten in aanmerking komen voor subsidie is op de website van Duurzame warmte te vinden. Als uw type of merk niet voorkomt op de lijst is het eveneens mogelijk om subsidie aan te vragen. U moet dan echter zelf de gegevens aanleveren waaruit blijkt dat het apparaat aan de eisen van de subsidie voldoet. Ynergy kan u hierbij helpen.

U kunt subsidie op basis van de regeling Duurzame Warmte voor bestaande woningen op twee momenten aanvragen: voordat u tot aanschaf en installatie overgaat of achteraf, nadat u de installatie gekocht heeft. De subsidie kan aangevraagd worden bij Agentschap.nl.
Het subsidieaanvraagformulier is beschikbaar op de site inclusief toelichting.

Echter het budget voor 2011 is in maart 2011 voor deze regeling nog steeds niet beschikbaar gesteld. De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie komt rond de zomer 2011 met een besluit of de regeling wordt voorgezet.